🔥🔥 HOT! 🔥🔥 Template siêu VIP #500K

Share code thống kê Blogspot

Zalo 0971539681 Tư vấn & Hỗ trợ
Chia sẻ tới các bạn code thống kê Blogspot bao gồm đếm toàn bộ bài viết có trên Blog, đếm toàn bộ bài viết theo nhãn, đếm toàn bộ số trang, đếm toàn bộ số bình luận.

Chia sẻ code thống kê blogspot viết bằng Ajax.


Share code thống kê Blogspot

Cách cài đặt thì các bạn muốn hiện ở đâu thì dán code ở đó:

Nếu tạo ở trang: Tạo 1 trang tên là Thống kê rồi chuyển qua chế độ HTMl dán code và xuất bản.
Hoặc dán vào bố cục của Blog, để nó hiển thị ra ngoài trang chủ, sẽ tùy vào Blog
Nếu Blog không có bố cục thì vào HTMl dán, tùy vào từng blog mà dán vào vị trí cần hiển thị.

Lưu ý: 
CSS chỉ mang tính chất tham khảo, sẽ tùy vào blog mà căn chỉnh cho phù hợp
Code cần thư viện jQuery để chạy, đa số blog nào cũng có rồi.

<style>
/*<![CDATA[*/
#box-static{font-family:'Arial',sans-serif;margin:auto;max-width:400px}
#box-static .title-box{font-size:24px;font-weight:bold;color:#007bff;margin-bottom:20px;position:relative;display:inline-block}
#box-static .title-box::after{content:'';display:block;width:100%;height:2px;background-color:#007bff;position:absolute;bottom:0;left:0;transform:scaleX(0);transform-origin:bottom right;transition:transform 0.3s ease-in-out}
#box-static .title-box:hover::after{transform:scaleX(1);transform-origin:bottom left}
#box-static .container{margin-bottom:20px;background-color:#fff;padding:15px;border-radius:10px;box-shadow:0 0 20px rgba(0,0,0,0.2);transition:transform 0.3s ease-in-out}
#box-static .container:hover{transform:scale(1.05)}
#box-static .label{font-weight:bold;margin-right:10px;color:#333}
#box-static .result{font-weight:bold;color:#007bff;font-size:18px;float:right}
#box-static .loading{color:#6c757d}
#box-static .error{color:#dc3545}
/*]]>*/
</style>
<div id="box-static">
  <h2 class='title-box'>Thống kê số liệu</h2>
  <div class="container">
    <label class="label" for="totalCount">Tổng số bài viết:</label>
    <span class="result" id="totalCount">Loading...</span>
  </div>
  <div class="container">
    <label class="label" for="labelCount">Số Template:</label>
    <span class="result" id="labelCount">Loading...</span>
  </div>
  <div class="container">
    <label class="label" for="pageCount">Tổng số trang:</label>
    <span class="result" id="pageCount">Loading...</span>
  </div>
  <div class="container">
    <label class="label" for="commentCount">Tổng số comment:</label>
    <span class="result" id="commentCount">Loading...</span>
  </div>
</div>
<script>
//<![CDATA[
  window.addEventListener('load', function() {
    // Lấy tổng số bài viết
    $.ajax({
      url: '/feeds/posts/default?alt=json',
      dataType: 'jsonp',
      success: function(data) {
        $('#totalCount').text(data.feed.openSearch$totalResults.$t);
      },
      error: function() {
        $('#totalCount').text('Đã xảy ra lỗi khi tải dữ liệu.');
      }
    });
    // Chọn một nhãn bất kỳ trên blog
    var label = 'Template';
    $.ajax({
      url: '/feeds/posts/default/-/' + label + '?alt=json',
      dataType: 'jsonp',
      success: function(data) {
        $('#labelCount').text(data.feed.openSearch$totalResults.$t);
      },
      error: function() {
        $('#labelCount').text('Đã xảy ra lỗi khi tải dữ liệu.');
      }
    });
    // Lấy số lượng trang
    $.ajax({
      url: '/feeds/pages/default?alt=json',
      type: 'get',
      dataType: 'jsonp',
      success: function(data) {
        $('#pageCount').text(data.feed.openSearch$totalResults.$t);
      },
      error: function() {
        $('#pageCount').text('Đã xảy ra lỗi khi tải dữ liệu.');
      }
    });
    // Lấy số lượng comment
    $.ajax({
      url: '/feeds/comments/default?alt=json',
      dataType: 'jsonp',
      success: function(data) {
        $('#commentCount').text(data.feed.openSearch$totalResults.$t);
      },
      error: function() {
        $('#commentCount').text('Đã xảy ra lỗi khi tải dữ liệu.');
      }
    });
  });
//]]>
</script>

Bài liên quan ngẫu nhiên

Nhận xét

Đăng nhận xét

2 nhận xét
Hiển thị
Contact Me on Zalo