Hướng dẫn cài mật khẩu cho bài viết Blogger

Zalo 0971539681 Tư vấn & Hỗ trợ
Hướng dẫn đặt mật khẩu cho bài viết Blogger bằng HTML, CSS và JavaScript. Hãy khám phá cách tạo một trang web đơn giản với ô nhập mật khẩu để mở khóa nội dung ẩn. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn sử dụng HTML, CSS và JavaScript để tạo ra một trang web tương tác và bảo mật.

Code này giúp bạn chia sẻ link lấy pass, áp dụng vào SEO traffic download.


 Lưu ý: Cách làm này chỉ là để giải trí, không bảo mật được với người biết công nghệ


Test thử: Pass là 12345

Nội dung của bạn Viết trong khung này

Sau khi nhập Pass đúng thì nó chỉ lưu trong 1 phiên hoạt động, thoát web vô lại sẽ nhập lại Pass.

Copy code dán ở chế độ soạn HTML, nhập nội dung vào trong khung <div id="hiddenDiv"></div>


<style>
#hiddenDiv{display:none}
#passwordContainer{display:flex;flex-direction:column;align-items:center;margin-top:50px}
#passwordContainer p{font-size:15px;margin-bottom:10px;color:#333}
#passwordInput{padding:10px;border:1px solid #ccc;border-radius:5px;margin-bottom:10px;width:200px}
#passwordContainer button{padding:10px 20px;background-color:#4CAF50;color:white;border:none;border-radius:5px;cursor:pointer}
#hiddenDiv{display:none;margin-top:20px;padding:10px;border:1px solid #ccc;border-radius:5px;width:300px;background-color:#f2f2f2}
</style>

<div id='passwordContainer' style="display:none;">
  <p>Vui lòng nhập mật khẩu để xem nội dung</p>
  <input type="password" id="passwordInput" placeholder="Enter password"/>
  <button onclick="checkPassword()">Mở khóa</button>
</div>

<div id="hiddenDiv">
  Nội dung của bạn Viết trong khung này
</div>

<script>
  var myPass = '12345';

  function checkPassword() {
    var password = document.getElementById("passwordInput").value;
    if(password === myPass) {
      var storedPassword = sessionStorage.getItem("password");
      if(storedPassword === null) {
        sessionStorage.setItem("password", password);
        document.getElementById("hiddenDiv").style.display = "block";
        document.getElementById("passwordContainer").style.display = "none";
      } else if(storedPassword === password) {
        document.getElementById("hiddenDiv").style.display = "block";
        document.getElementById("passwordContainer").style.display = "none";
      } else {
        document.getElementById("passwordContainer").style.display = "block";
        document.getElementById("hiddenDiv").style.display = "none";
      }
    } else {
      alert("Sai pass rồi bé ơi!");
    }
  }
  window.onload = function() {
    var storedPassword = sessionStorage.getItem("password");
    if(storedPassword !== null) {
      document.getElementById("hiddenDiv").style.display = "block";
      document.getElementById("passwordContainer").style.display = "none";
    } else {
      document.getElementById("hiddenDiv").style.display = "none";
      document.getElementById("passwordContainer").style.display = "block";
    }
  };
</script>

Bài liên quan ngẫu nhiên

Nhận xét

Đăng nhận xét

1 nhận xét
Hiển thị
Contact Me on Zalo