🔥🔥 HOT! 🔥🔥 Template siêu VIP #500K

Ẩn nội dung tục trong bình luận Blogger

Zalo 0971539681 Tư vấn & Hỗ trợ

Chia sẻ code Ẩn nội dung tục trong bình luận Blogger thành dấu *** giúp các bạn có thể ẩn các nội dung có những từ không lành mạnh, mà không cần phải kiểm duyệt.


<b:if cond='data:view.isSingleItem'>
<script>
  //<![CDATA[
  document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {
    function replaceStringInElement(element) {
      if (element.nodeType === Node.TEXT_NODE) {
        element.nodeValue = replaceCensoredWords(element.nodeValue);
      } else if (element.nodeType === Node.ELEMENT_NODE) {
        for (let i = 0; i < element.childNodes.length; i++) {
          replaceStringInElement(element.childNodes[i]);
        }
      }
    }

    function replaceCensoredWords(text) {
      // Thay thế các từ cần được làm mờ, không phân biệt chữ hoa thường
      const censoredWords = ['cu', 'cặc', 'cứt', 'lồn', 'đéo', 'đụ', 'chó', 'thằng', 'địt', 'bố', 'đụ má', 'mẹ mày', 'đồ chó', 'địt mẹ', 'điếm', 'đĩ', 'lồn con mẹ', 'đụ má mày', 'địt con mẹ mày', 'đỉnh', 'đéo thèm', 'lôz', 'vl', 'vcl', 'đụ má con mẹ', 'đụ má con chó', 'địt con chó', 'đụ má đĩ mẹ mày'];
      for (let i = 0; i < censoredWords.length; i++) {
        const regex = new RegExp(censoredWords[i], 'gi');
        text = text.replace(regex, '***');
      }
      return text;
    }
    const commentElement = document.getElementById('comments');
    if (commentElement) {
      replaceStringInElement(commentElement);
    }
  });
  //]]>
</script>
</b:if>

Copy code dán trước thẻ đóng </body> và lưu lại là xong

Bài liên quan ngẫu nhiên

Nhận xét

Đăng nhận xét

2 nhận xét
Hiển thị
Contact Me on Zalo