🔥🔥 HOT! 🔥🔥 Template siêu VIP #500K

Cách tạo trang download cho blogspot

Zalo 0971539681 Tư vấn & Hỗ trợ

Bài viết này mình Hướng dẫn tạo trang download cho blogspot đếm ngược theo thời gian cài sẵn, phù hợp với các blog chia sẻ các link tải.


Cách tạo trang download cho blogspot đếm theo thời gian đơn giản, đẹp mắt. Hướng dẫn tạo trang download cho blogspot.


Hướng dẫn tạo trang download cho blogspot

Bước 1: Bật liên kết đính kèm trong phần cài đặt của blog


Bước 2: Tạo một trang tên là Download và qua chế độ soạn HTML dán code dưới vào và lưu lại


<style> .hidden{display:none!important}.getlink-button,.time-wrapper{text-align:center}.getlink-button a{background:#6dab3c;border:1px solid #6dab3c;position:relative;color:#ffffff;font-size:14px;display:inline-block;padding:7px 20px;min-width:70px;border-radius:3px}#timer-countdown{margin:25px 0 30px 0;display:inline-block;border-radius:100%;width:120px;height:120px;line-height:120px;color:#33b5e5;border-radius:50%;border:2px solid #33b5e5;font-size:60px;font-weight:100} </style> <div class='time-wrapper hidden'> <p><b>Quá trình tải xuống của bạn sẽ bắt đầu sau giây lát!</b></p> <p><span id="timer-countdown">0</span></p> <div class="getlink-button"></div> </div> <script> var id = localStorage.getItem("luu_id"), get_link = localStorage.getItem("luu_get_link"), timer = 15; if (id) { document.querySelector(".time-wrapper").classList.remove("hidden"); var e = setInterval(function() { document.getElementById("timer-countdown").innerHTML = timer, (timer -= 1) <= 0 && (clearInterval(e), document.getElementById("timer-countdown").innerHTML = "0", document.querySelector(".getlink-button").innerHTML = "<a href=" + get_link + ' target="_blank" rel="noopener nofollow" title="Get link">Get link</a>') }, 1e3)} </script>


Bước 3:  Copy toàn bộ code bên dưới dán trước thẻ đóng </body> và lưu lại


<b:if cond='data:view.isSingleItem'> <script> //<![CDATA[ $(".post-download").click(function() { var e = $(this).attr("name"); localStorage.setItem("luu_id", e), $.ajax({ type: "GET", url: "/feeds/posts/summary/" + e, data: { alt: "json" }, dataType: "jsonp", success: function(e) { if (e.entry) { for (var t = 0; t < e.entry.link.length; t++) if ("enclosure" == e.entry.link[t].rel && "download" == e.entry.link[t].type) { var n = e.entry.link[t].href; localStorage.setItem("luu_get_link", n) } } } }), setTimeout(function() { location.href = "/p/download.html" }, 1e3) }); //]]> </script> </b:if>


Bước 4: Vào chủ đề - HTML tìm thẻ <data:post.body/> dán code bên dưới trên hoặc dưới thẻ vừa tìm được. Lưu ý có thể sẽ có nhiều vị trí, các bạn tìm và test cho đúng vị trí của nó.


 <style>.down-enclosure{text-align: center;}.post-download{background-color: #D26E4B; color: #fff;}</style>
 <b:loop index='i' values='data:post.enclosures' var='enclosure'>
   <b:if cond='data:enclosure.mimeType == &quot;download&quot;'>
     <div class='down-enclosure'><button aria-label='Tải về' class='post-download' expr:name='data:post.id' type='button'>Tải về</button></div>
   </b:if>
 </b:loop>


Lưu ý: Nếu blog chưa có thư viện jQuery thì thêm code dưới trước thẻ </head>


<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>

Cuối cùng là bước chèn link download như hình bên, mở mục lên kết ở phần bên phải khi đăng bài. Bên trên chúng ta chèn link, bên dưới nhập chữ download

Cách tạo trang download cho blogspot


Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách Cách tạo trang download cho blogspot

Bài liên quan ngẫu nhiên

Nhận xét

Contact Me on Zalo