🔥🔥 HOT! 🔥🔥 Template siêu VIP #500K

Code xóa toàn bộ thuộc tính name

Zalo 0971539681 Tư vấn & Hỗ trợ

Code xóa toàn bộ thuộc tính name của thẻ b:section trong Blogger.<b:section  cond='EXPRESSION' class='STRING' id='STRING' name='STRING' preferred='BOOLEAN' showaddelement='BOOLEAN' maxwidgets='NUMBER'> </b:section>


Khi Render lên trình duyệt thẻ <b:section này chính là thẻ <div> và cái name thì cũng không có tác dụng gì, nó chỉ có tác dụng hiển thị tên vùng chứa tiện ích trong bố cục.


Nếu bạn muốn xóa thuộc tính name khỏi tất cả các thẻ <div> có class='section', bạn có thể sử dụng JavaScript để thực hiện điều này. Copy dán trước thẻ đóng </body> và lưu lại.


<script>
  //<![CDATA[
  var divsWithClassSection = document.querySelectorAll('.section');
  divsWithClassSection.forEach(function(div) {
    div.removeAttribute('name');
  });
  //]]>
</script>

Trong đoạn mã trên, removeAttribute('name') được sử dụng để xóa thuộc tính name khỏi mỗi thẻ <div> class='section'. Sau khi chạy đoạn mã này, tất cả các thẻ <div>class='section' sẽ không còn thuộc tính name nữa.


Cách làm đơn giản khác là vào HTML xóa toàn bộ name = 'xxxxx', xxxx ở đây là tên của nó.

Ưu điểm: Cách làm này khi check 3wc không bị cảnh báo lỗi name
Nhược điểm: Bố cục bị mất tên

Bài liên quan ngẫu nhiên

Nhận xét

Contact Me on Zalo