Hướng dẫn dùng thẻ b:class để thêm Class cho blog

Sau đây mình sẽ Hướng dẫn dùng thẻ b:class để thêm Class cho blog đơn giản, nó sẽ rất có lợi cho bạn trong quá trình thiết kế, tùy chỉnh blogspot của bạn.


Hướng dẫn dùng thẻ b:class để thêm Class cho blog


Ví dụ mình có thẻ <div> như sau:


<div>

<b:class cond='data:view.isHomepage' name='homepage' />

</div>


Khi xem trang chủ thì tự động thêm class homepage<div class = 'homepage'>

</div>


Thêm Class postpage khi xem bài viết:<div>

  <b:class cond='data:view.isPost' name='postpage' />

</div>


Khi hiển thị trên trình duyệt<div class = 'postpage'>

</div>


Như vậy các bạn chỉ cần thêm thẻ điều kiện kết hợp với thẻ b:class thì có thể thêm bất cứ class nào mà bạn muốn. Như vậy là mình đã Hướng dẫn dùng thẻ b:class để thêm Class cho blogspot đơn giản nhất trong quá trình thiết kế blog.

Nhận xét

×