[Share] - Template blog mỹ phẩm


Chia sẻ mẫu giao diện blog bán hàng mỹ phẩm, phù hợp với cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm, thời trang. giao diện đầy đủ chức năng giỏ hàng, tin tức

Tính năng của giao diện
Thiết kế Responsive
Bootstrap
Hỗ trợ cài đặt
Thư viện Font Awesome
Giỏ hàng
Ajax code
Thiết kế bố cục
HTML Mega Menu
Tin tức
Mini giỏ hàng
Zoom ảnh
Light box
Tối ưu SEO
Tối ưu Speed
Facebook Comments
Blogger Comments
Sidebar
Footer Menu
Thay đổi bản quyền
Hỗ trợ cập nhật
Footer Menu
Thanh toán một lần
Responsive
Tải trang nhanh
Ajax Load more
Hỗ trợ cài giỏ hàng
Cập nhật mới

Nhận xét

×