[Share] - Giao diện blog bán hàng


Chia sẻ miễn phí mẫu giao diện blogspot bán hàng đã được thiết kế từ lâu, không còn dùng, không bán nay mình share lại cho các bạn cần.

Bạn nào cần thì cứ comment gmail ở bài này mình sẽ gửi nhé.

Tính năng của giao diện
Thiết kế Responsive
Bootstrap
Hỗ trợ cài đặt
Thư viện Font Awesome
Giỏ hàng
Ajax code
Thiết kế bố cục
HTML Mega Menu
Tin tức
Mini giỏ hàng
Zoom ảnh
Light box
Tối ưu SEO
Tối ưu Speed
Facebook Comments
Blogger Comments
Sidebar
Footer Menu
Thay đổi bản quyền
Hỗ trợ cập nhật
Footer Menu
Thanh toán một lần
Responsive
Tải trang nhanh
Ajax Load more
Hỗ trợ cài giỏ hàng
Cập nhật mới

Nhận xét

×